Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män i Europa med cirka 190 000 nya fall varje år. Ungefär 60 % av alla fall av prostatacancer diagnostiseras hos män över 65 år. I och med införandet av screening av prostataspecifik antigen (PSA) i plasma och förbättrad diagnostisk teknik, diagnostiseras dock prostatacancer hos allt yngre män och i sjukdomens tidigare stadier (lokal tumör i prostatakörteln). PSA screening för med sig en viktig förändring eftersom det numera identifieras många tumörer med mindre volym i prostatakörteln Detta innebär att patienter numera ofta lever med sjukdomen i många år efter diagnos. I USA lever över en miljon män med prostatacancer. Det uppskattas av ungefär 40 % av alla män mellan 40 och 49 år har prostatacancer. Antalet ökar nästan exponentiellt till nästa 70 % hos män mellan 60 och 69 år. Efter 70 års-åldern har omkring 80 % av alla män prostatacancer.