NanoZolid® - teknologin

Dagens cancerbehandlingar ges i form av tabletter, sprutor eller infusion. Det gör att hela kroppen utsätts för läkemedlens effekter och bieffekter, inte bara själva tumören. Att utsätta även frisk vävnad för potenta läkemedel kan leda till onödigt svåra biverkningar. LIDDS har utvecklat en teknologi som gör det möjligt att placera cancerläkemedlet där det gör mest nytta. Lätt förenklat kan man säga att LIDDS med sin egenutvecklade teknologi, NanoZolid® formulerar det aktiva läkemedlet, vilket sedan kan injiceras i tumörområdet. Det kan leda till snabbare effekt och lindrigare biverkningar. Dessutom kan LIDDS teknologi göra det möjligt för läkemedlet att utöva sin effekt i tumörområdet under upp till ett halvår, utan att patienten behöver ta sitt läkemedel varje dag.

 

En teknologi med många användningsområden

LIDDS unika och patentskyddade läkemedelsbärare kan användas för att utveckla nya lokalt verkande läkemedel mot en lång rad cancersjukdomar, som till exempel tumörer i prostata, lungor, äggstockar, lever, hjärna, bukhåla, ryggrad, huvud/nacke, benvävnad, livmoder, njure och urinblåsa. Dessutom kan nya behandlingar utvecklas mot andra svårbehandlade sjukdomstillstånd som idag kräver systemisk terapi för att åstadkomma höga lokala läkemedelskoncentrationer.

LIDDS har en unik och patenterad teknologi för lokal läkemedelsadministration som skapar flera fördelar:
•    Beredningen ger kontrollerad frisättning av läkemedel i önskad tid upp till sex månader.
•    Läkemedelsberedningen resorberas fullständigt i vävnaden pga sin vattenlöslighet.
•    Läkemedelssubstansen påverkas inte negativt av att integreras i LIDDS teknologi.
•    Beredningen minskar risken för oavsiktlig så kallad dose-dumping, dvs. att läkemedlet läcker okontrollerat.

 

Tillverkningsprocess och teknologi

LIDDS har med NanoZolid® utvecklat en unik tillverkningsprocess för sina läkemedelsprodukter som schematiskt kan beskrivas med 3 huvudsteg, enligt figurerna nedan:

 

Avtal med Recipharm

LIDDS tecknade under 2015 ett exklusivt produktionsavtal med Recipharm som i samband med avtalet investerade 5 MSEK i LIDDS. LIDDS och Recipharm har avsatt betydande resurser och tid för skala upp tillverkningen inför den nästkommande studien och framtida kommersiella lanseringar av sina läkemedelsprodukter.