LIDDS avser utveckla Liproca® Depot för behandling av prostatacancer fram till Fas III, för att då inleda samarbete med ett eller flera läkemedelsföretag för finansiering av det fortsatta utvecklingsarbetet, registrering, prisförhandling och kommersialisering på betydande marknader. Samarbetet kan komma att baseras på ett licensavtal innefattande upfront payment, milstolpe-ersättningar och royalty.

En ännu större terapeutisk och kommersiell potential ligger dock i framtida, nya applikationer för teknologiplattformen. Efter ”proof-of-concept” i en strategisk patientgrupp kommer utlicensiering av utvalda rättigheter att övervägas, vilka kommer att generera intäkter i analogi med Liproca® Depot.

 

Mål

Att utveckla läkemedelsprodukter inom terapiområden där det finns ett stort medicinskt värde av lokal behandling, speciellt behandling av lokaliserade tumörer, baserat på LIDDS NanoZolid®-plattform. Att generera intäkter till LIDDS genom kommersialisering av utvecklade läkemedelsprodukter baserade på plattformsteknologin genom licensiering, samarbetsprojekt baserade på milstolpar och royaltyintäkter, direkt produktförsäljning samt försäljning av hela utvecklingsprojekt.

 

Strategi

Utveckla och förädla NanoZolid® som läkemedelsbärare med primärt mål att utveckla nya injicerbara läkemedelsprodukter för kostnadseffektiva lokala behandlingar av olika cancerformer. Den första tillämpningen för den framtagna produkten Liproca® Depot är lokaliserad prostatacancer. Användningsområdet för Liproca® Depot är de cirka 400 000 patienter som följs upp med regelbundna kontroller men som inte behandlas idag. LIDDS vill ge patienter med lokaliserad låg- och mellanrisk prostatacancer ett nytt behandlingsalternativ, men utan att ge besvärande systemiska bieffekter och biverkningar.

 

Målsättningar

Målsättningen är att få Liproca® Depot godkänd för behandling av lokaliserad prostatacancer där akut behandling inte är nödvändig. LIDDS långsiktiga målsättning, som på ett avgörande sätt skapar förutsättning för framtida lönsamhet, är att också nå volymtillämpningar inom ramen för behandling av andra lokaliserade tumörer och inom detta segment utveckla produkter med cytostatika baserat på NanoZolid® teknologin.