Patent och IP-plattform

LIDDS teknologiplattform och produkten Liproca® Depot har patentsökts globalt, inkluderande fem patentfamiljer. Patentarbetet pågår kontinuerligt och patentgodkännanden meddelas kontinuerligt land efter land. Alla patentansökningarna (5 patentfamiljer) är i s.k. nationell fas och närmar sig godkännande land för land. Patenten för den aktiva läkemedelssubstansen flutamide och 2-hydroxy-flutamide har gått ut för länge sedan och kan därmed användas fritt av LIDDS för att komponera nya medicinska beredningar grundade på LIDDS unika immateriella rättigheter.