Årstämma 2017

Kallelse PDF

Fullmaktsformulär PDF

Förslag till emissionsbemyndigande PDF

Förslag till valberedningens instruktion PDF

 

Extra bolagsstämma 2016

Kallelse PDF

Fullmaktsformulär PDF

Styrelsens redogörelse PDF

Revisorns yttrande PDF

 

Årsstämma 2016

Kallelse PDF

Fullmaktsformulär PDF

Förslag till emissionsbemyndigande PDF

Förslag till valberedningens instruktion PDF

 

Årsstämma 2015                                               

Kallelse PDF

Fullmaktsformulär PDF

Förslag till emissionsbemyndigande PDF

Förslag till valberedningens instruktion PDF

 

Finansiella memos

Företrädesemission 2016

Memorandum 2016-06-10 PDF

Teaser 2016-06-10 PDF

 

Emissionsprospekt 2014

Prospekt 2014-06-09 PDF

Anmälningssedel TO 1 PDF

 

Rapporter

Q1-rapport 2017 PDF

Bokslutskommuniké 2016 PDF

Q3-rapport 2016 PDF

Q2-rapport 2106 PDF

Q1-rapport 2016 PDF

Bokslutskommuniké 2015 PDF

Q3-rapport 2015 PDF

Q2-rapport 2015 PDF

Q1-rapport 2015 PDF

Bokslutskommuniké 2014 PDF

Q3-rapport 2014 PDF

Q2-rapport 2014 PDF

Q1-rapport 2014 PDF

 

Årsredovisningar

Årsredovisning 2016 PDF

Årsredovisning 2015 PDF

Årsredovisning 2014 PDF

Årsredovisning 2013 PDF

Årsredovisning 2012 PDF

Årsredovisning 2011 PDF

 

Presentationer 

Financial Hearing 22 september 2014