LIDDS (Local Intelligent Drug Delivery System) utvecklar produkter baserat på en patentskyddad och kliniskt testad drug delivery-teknologi. De unika egenskaperna hos den farmacevtiska depå-formuleringen utgör grunden för LIDDS teknologiplattform för utveckling av nya läkemedelsprodukter. LIDDS grundades av forskare och entreprenörer vid Uppsala universitet, Göteborgs universitet samt av life science inkubatorn PULS AB. De unika egenskaperna i LIDDS drug delivery-teknologi är att frisättningshastigheten kan modifieras och anpassas efter olika kliniska behov, den är injicerbar i många olika vävnader och tolereras väl, den försvinner efter hand och är dessutom synbar med ultraljud vid injektion, vilket möjliggör kontrollerad placering intill sjuk vävnad (ex tumörvävnad).

                            

LIDDS första produkt, Liproca® Depot är en målinriktad produkt för lokal behandling av prostatacancer. Som första indikation har förbehandling inför strålning valts eftersom detta har bedömts vara den snabbaste vägen till ett första godkännande i EU och USA. Målsättningen är att väsentligt reducera bieffekterna, men samtidigt upprätthålla och förbättra anticancereffekten jämfört med dagens systemiska antihormonella behandlingsalternativ. En fas Ib och två kliniska fas IIa-studier omfattande ca 50 patienter har genomförts med Liproca® Depot, vilket gett positivt resultat med visad effekt på såväl PSA och prostatavolym i linje med förväntningarna som specifikt på tumörvävnad.